x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

SM Mlekovita - Dostawa i montaż kotła parowego płomienicowo-płomieniówkowego typ BWR80 firmy BABCOCK do produkcji pary 8.000 kg/h o ciśnieniu projektowym 18,0 bar (roboczym 16,0 bar), w istniejącej kotłowni gazowej parowej na terenie zakładu produkcyjnego

 Zakres prac obejmował:
I. Dostawa kotła firmy Babcock o wydajności 8t/h
- Dostawa kotła parowego płomienicowo-płomieniówkowego typ BWR80 do produkcji pary 8.000 kg/h o ciśnieniu projektowym 18,0 bar 
(roboczym 16,0 bar)
- Dostawa palnika modulowanego Babcock Wanson. Zakres pracy palnika (modulacji) od 12,5% do 100% obciążenia kotła
- Dostawa pomp wody zasilającej z automatycznym zaworem recyrkulacyjnym
- Dostawa chłodniczki próbek na kotle
- Dostawa wymiennika woda-woda
- Dostawa ekonomizera Babcock Wanson
- Dostawa i montaż zespołu ścieżki gazowej 
- Transport kotła
- Uruchomienie kotła i szkolenie obsługi
- Zgłoszenie zespołu urządzeń ciśnieniowych do UDT
II. Opracowanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia 
- Opracowanie projektu technicznego kotłowni
- Opracowanie projektu technologii kotłowni (wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji)
- Opracowanie projektu instalacji gazowej
- Opracowanie projektu instalacji odprowadzenia spalin
III. Montaż kotła parowego
- Rozładunek kotła parowego
- Wprowadzenie kotła na fundament
- Montaż wszystkich elementów dostarczonych wraz z dostawą kotła
- Montaż rozdzielnicy kotła i wykonanie okablowania kotła
- Wykonanie przedłużenia konstrukcji wsporczych podestu obsługowego
- Próby i rozruch kotła
- Szkolenie obsługi i oznakowanie kotłowni
IV. Komin
- Dostawa i montaż komina do kotła parowego
- Wykonanie konstrukcji wsporczej komina
- Montaż elementu z krócicami pomiarowymi
V. Instalacja gazowa
- Dostawa i montaż rurociągów gazowych
- Dostawa i montaż armatury
VI. Instalacja pary
- Dostawa i montaż zaworu odcinającego parowego zgodnie z dokumentacją 
- Dostawa i montaż rurociągów instalacji pary zgodnie z dokumentacją 
- Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
VII. Instalacja zasilająca do kotła
- Dostawa i montaż rurociągów instalacji zgodnie z dokumentacją projektową
- Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
VIII. Instalacja odsolin i odmulin
- Dostawa i montaż rurociągów instalacji odsolin i odmulin zgodnie z dokumentacją 
- Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
IX. Instalacja podgrzewu wody zasilającej
- Dostawa i montaż rurociągów instalacji podgrzewu wody zasilającej zgodnie z dokumentacją 
- Montaż wymiennika schładzającego wody zasilającej 
- Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
X. Instalacja AKPiA do kotła
- Dostawa i montaż kabla zasilającego do kotła
- Dostawa i montaż kabla komunikacyjnego pomiędzy kotłami
- Wykonanie uziemienia 
- Pomiary elektryczne instalacji
XI. Dostawa i montaż pompy obiegowej po stronie wymiennika schładzania wody zasilającej
- Dostawa pompy CRIE 10-02
- Dostawa armatury
- Dostawa rurociągów
- Podłączenie elektryczne
- Włączenie rurociągu do układu I stopnia grzania wody zasilającej na wymienniku woda/woda V węzła kogeneracji

« wróć

  "SISCO" SYSTEMY GRZEWCZE
ul. Budowlana 5
10-424 Olsztyn


  biuro@sisco.olsztyn.pl


  Tel: +48 664 360 910