x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

NOVAGO Sp z o.o. Kosiny Bartosowe - System energetyczny produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu

Podczas realizacji tej inwestycji firma SISCO SYSTEMY GRZEWCZE wykonywała kompleksowo wszystkie instalacje sanitarne i przemysłowe na elektrowni biogazowej. Uczestniczyliśmy zarówno w procesie planowania koncepcji technologicznej, doborze odpowiednich urządzeń, wykonaniu robót jak i przy rozruchu technologicznym elektrociepłowni  i systemu suszenia procesowego przy produkcji paliwa alternatywnego RDF.

Wykonana instalacja redukuje masę odpadów komunalnych poprzez procesy metaboliczne. Odessany biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej a jego nadmiar spalany jest w pochodni biogazowej. Wytworzona energia elektryczna i cieplna jest następnie wykorzystywana w zakładzie produkcyjnym do wytworzenia alternatywnego paliwa o nazwie RDF.

 

Instalacja składa się z następujących elementów:

 

1. Komplet studni gazowych i rurociągów technologicznych biogazu

System studni gazowych i podłączonych do nich rurociągów jest to główny element pozyskiwania biogazu ze złoża, celem zmniejszenia jego emisji do atmosfery i wykorzystania do celów produkcyjnych.

 

2. Kontenerowa przepompownia biogazu

Przepompownia biogazu składowiskowego służy do odessania biogazu ze złoża , spełnia też rolę systemu uzdatniania biogazu poprzez usunięcie z niego wilgoci i oczyszczenie go z cząstek stałych.

Praca przepompowni jest w pełni zautomatyzowana pod względem odsysania zawsze całej ilości wytworzonego biogazu i utrzymania na wyjściu z niej zadanego ciśnienia w celu dostarczenia go do urządzeń energetycznych typu kocioł biogazowy oraz agregaty kogeneracyjne. Nie wykorzystana część biogazu jest spalana przez pochodnię biogazową.

 


3. Pochodnia biogazowa

Pochodnia biogazu służy do spalania nadmiaru biogazu nie wykorzystanego w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

 


4. Kontenerowa kotłownia parowa

Kotłownia parowa stanowi pomocnicze źródło ciepła w zespole urządzeń elektrociepłowni kogeneracyjnej funkcjonującej przy bioreaktorze. W normalnym trybie pracy kocioł tylko uzupełnia niedobór ciepła w przypadkach gdy agregaty kogeneracyjne pracują z mocą częściową lub są zatrzymane.

Kotłownia parowa składa się z zespołu urządzeń w postaci trójciągowego kotła parowego z palnikiem biogazowym, systemu sterowania, zbiornika wody kotłowej, pomp i armatury służących do wytwarzania energii cieplnej ze spalania biogazu.

 


5.
Kontenerowy agregat kogeneracyjny (dostawa zewnętrzna)

Kontenerowy agregat kogeneracyjny jest wyposażony w zintegrowany moduł odzysku ciepła podłączony instalacją rurociągów do systemu chłodzenia agregatu prądotwórczego oraz do wymiennika odzyskującego ciepło ze spalin silnika, dzięki czemu całe ciepło pochodzące z silnika może być pozyskane i użyte jako technologiczne. Moduł odzysku ciepła stanowi jednostkę sterowaną kontrolerem głównym agregatu kogeneracyjnego i jest wyposażony w pompę obiegu pierwotnego, wymiennik ciepła z korpusu silnika, wymiennik ciepła ze spalin silnika, pompę obiegu wtórnego oraz komplet elementów armatury, opomiarowania, wykonawczych, sterowania oraz kompletną szafę kontrolną ze zdalnym monitoringiem parametrów pracy i rejestracją ilości odzyskanego ciepła. W celu zapewnienia ciągłej pracy agregatów kogeneracyjnych nawet bez odbioru ciepła, system wyposażony jest w instalację awaryjnego chłodzenia korpusu silnika.

 


6. Kontenerowy węzeł cieplny i sieć cieplna

Węzeł cieplny to zespół urządzeń służących do przejmowania ciepła ze źródeł wytwórczych i jej dystrybucji do instalacji podgrzewania wody wejściowej do instalacji kotłowej, do instalacji podgrzewania odcieków oraz sieci cieplnej zasilającej instalację suszenia paliwa alternatywnego ciepłem technologicznym.

Węzeł cieplny stanowi samodzielną jednostkę w procesie transferu ciepła z agregatów kogeneracyjnych oraz kotła parowego do odbiorników energii cieplnej, z których najważniejszym jest system suszenia paliwa alternatywnego.

Sieć cieplna jest to system rurociągów mających na celu doprowadzenie czynnika grzewczego do  odbiorników ciepła – suszarni RDF.

 


7.
Technologiczna centrala nawiewna instalacji suszenia paliwa alternatywnego

Odbiornikami ciepła wytworzonego przez urządzenia elektrociepłowni są centrale nawiewne wyposażone w nagrzewnice powietrza, które dzięki systemowi kanałów dostarczają ogrzane powietrze w strefę silosów procesowych ułatwiając i przyspieszając suszenie paliwa alternatywnego RDF. Układ sterowania pracą centrali nawiewnej pozwala na kontrolę wydajności nadmuchu jak również temperatury powietrza. Centrale nawiewne współpracują z nadrzędnym systemem sterowania, który w zależności od potrzeb lub komendy operatora może realizować procesy biostabilizacji tlenowej lub suszenia RDF.

« wróć

  "SISCO" SYSTEMY GRZEWCZE
ul. Budowlana 5
10-424 Olsztyn


  biuro@sisco.olsztyn.pl


  Tel: +48 664 360 910