x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

FRUKTUS Agros Nova - Budowa kotłowni parowej o wydajności 2x6,0t/h pary i ciśnieniu roboczym pary 8,0 bar wraz z urządzeniami towarzyszącymi technologii kotłowni, wykonanie instalacji parowej wyprowadzenia mocy z kotłowni i instalacji powrotu kondensatu

Zakres prac obejmował:
I. Opracowanie dokumentacji projektowej
1) Prace projektowe w zakresie:
- podanie wytycznych projektowych dla konstruktora i architekta dotyczących lokalizacji, obciążeń i mas urządzeń oraz ewentualnych podestów obsługowych
- podanie wytycznych technologicznych dla realizacji obiektu kotłowni (okna , wrota , drzwi wejściowe, konstrukcje pod kominy i ewentualnie do ZWZ,, przyłącze wody i kanalizacji)
- podanie wytycznych projektowych do przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego
2) Projekt budowlany do pozwolenia na budowę w zakresie  technologii kotłowni, instalacji gazowej i instalacji kominowej, instalacji elektrycznej
3) Projekt wykonawczy technologii kotłowni
4) Projekt wykonawczy instalacji gazowej wewnętrznej z systemem GAZEX
5) Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i spalinowej i instalacji ogrzewania dyżurnego
6) Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji wodociągowej i wody zasilającej ze stacją zmiękczania i demineralizacji
7) Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji kanalizacji podposadzkowej
8) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obiektu i AKPiA dla technologii kotłowni
II. Wykonanie prac budowlanych towarzyszących w budynku kotłowni o wymiarach 20,0x15,0 i wysokości 10,0m - kanalizacja sanitarna podposadzkowa
1) Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej z żeliwa oraz studni schładzającej wewnątrz kotłowni
2) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do granicy budynku
III. Montaż kotłów i wykonanie technologii kotłowni
1) Montaż urządzeń technologicznych kotłowni dostarczonych przez Inwestora:
- Kocioł parowy o wydajności pary 6,0 t/h z ekonomizerem zintegrowanym 2 kpl.
- Zbiornik wody zasilającej na potrzeby kotłowni, z odgazowywaczem termicznym ociekowym wykonanym ze stali nierdzewnej
- Rozprężacz i schładzacz odsolin i odmulin
2) Dostawa i montaż kolektora pary zgodnie z dokumentacją projektową wraz z armaturą odcinającą (Dn125 - 2 szt., Dn200 - 1 szt., Dn80 - 1 szt.) i odwodnieniem kolektora
3) Wykonanie instalacji technologicznych w kotłowni:
- Wykonanie instalacji parowych od kotłów do kolektora pary
- Wykonanie instalacji parowej zasilającej barbotaż zbiornika wody zasilającej
- Wykonanie instalacji odsalania i odmulania z obu kotłów
- Wykonanie instalacji wody zasilającej do kotłów wraz z montażem pomp kotłowych
- Wykonanie wszystkich rur wyrzutowych zaworów bezpieczeństwa parowych i rur wydmuchowych urządzeń technologicznych z kotłowni na zewnątrz
4) Dostawa i montaż armatury zaporowej i regulacyjnej zgodnie z projektem
5) Dostawa i montaż aparatów grzewczych podgrzewających powietrze w kotłowni
6) Dostawa i montaż elementów konstrukcji wsporczych rurociągów wraz z wykonaniem podpór ślizgowych i punktów stałych
7) Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacją termiczną i płaszczem ALU
8) Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
IV. Stacja uzdatniania wody i odwróconej osmozy
1) Dostawa i montaż stacji zmiękczania wody na potrzeby kotłowni parowej o wydajności 12,0 m3 firmy DOSTER
2) Dostawa i montaż stacji demineralizacji wody na potrzeby uzupełniania wody w kotłowni o wydajności 8,0 m3/h firmy DOSTER
3) Dostawa i montaż rurociągów instalacji zgodnie z dokumentacją projektową
4) Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
5) Uruchomienie układów stacji zmiękczania i odwróconej osmozy
V. Komin i wentylacja
1) Dostawa i montaż elementów wentylacji nawiewnej i wywiewnej
2) Dostawa i montaż kominów do 2 szt. kotłów parowych
VI. Instalacja gazowa i GAZEX;
1) Opracowanie dokumentacji wytwórczej w module A2 niezbędnej do rejestracji rurociągów technologicznych w UDT
2) Dostawa i montaż rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową
3) Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową
4) Dostawa i montaż urządzeń systemu detekcji gazu firmy GAZEX
VII. Instalacja sprężonego powietrza
1) Dostawa sprężarki na potrzeby kotłowni parowej
2) Montaż instalacji sprężonego powietrza w kotłowni zgodnie z dokumentacją projektową
VIII. Instalacja elektryczna i AKPiA
1) Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej kotłowni RGK
2) Wykonanie tras drabin i korytek kablowych
3) Wykonanie instalacji oświetleniowej>
4) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych
5) Wykonanie instalacji odgromowej
6) Wykonanie instalacji uziemiająco wyrównawczej>
7) Wykonanie instalacji do systemu Gazex
8) Wykonanie instalacji ogrzewania do aparatów grzewczych
9) Wykonanie okablowania technologii 2 kotłów grzewczych
10) Podłączenie i uruchomienie urządzeń
11) Wykonanie badań i pomiarów pomontażowych
IX. Szkolenie i uruchomienie

« wróć

  "SISCO" SYSTEMY GRZEWCZE
ul. Budowlana 5
10-424 Olsztyn


  biuro@sisco.olsztyn.pl


  Tel: +48 664 360 910