x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

Indykpol S.A. - Dostawa i montaż urządzeń i instalacji do układu kogeneracyjnego o mocy 0,99MWe z kotłem odzysknicowym w zabudowie kontenerowej, zasilanego paliwem gazowym typu E wraz z siecią zewnętrzną gazu i przyłączami instalacyjnymi

 

W zakres prac wchodziły:

1. Urządzenia dodatkowe do systemu kogeneracji z kotłem odzysknicowym

− Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zbiornik wody zasilającej

− Montaż zbiornika wody zasilającej ZWZ w kontenerze

− Montaż rozprężacza odsolin i odmulin w kontenerze

− Dostawa i montaż pomp zasilających wytwornicy Pz1, Pz2 zgodnie z dokumentacją projektową wraz z układem zabezpieczeń przed suchobiegiem i układem regulacji wydajności pomp

− Dostawa i montaż sprężarki powietrza Spr zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż stacji zmiękczania

− Dostawa i montaż dozownika chemikaliów z pompą dozującą Cd1 zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż pompy obiegowej odzysku z chłodzenia silnika P10 zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego Nwz zgodnie z dokumentacją projektową

2. Instalacja i sieć cieplna z odzysku ciepła z kogeneracji – od kontenera kogeneracji do ściany budynku węzła DN100 o długości około 2x160mb

− Dostawa i montaż rurociągów instalacji zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż podpór przesuwnych i punktów stałych zgodnie z dokumentacją

− Wykonanie podłączenia istniejącej instalacji odzysku ciepła ze sprężarek, do nowej instalacji

− Dostosowanie istniejących konstrukcji wsporczych do montażu podpór przesuwnych i punktów stałych

− Naprawa izolacji termicznych w miejscach włączeń nowej instalacji do istniejącej

3. Instalacja pary od kogeneracji do włączenia w istniejącym rurociągu parowym

− Dostawa i montaż rurociągów instalacji pary zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż podpór przesuwnych i punktów stałych zgodnie z dokumentacją

− Dostosowanie istniejących konstrukcji wsporczych do montażu podpór przesuwnych i punktów stałych

− Naprawa izolacji termicznych w miejscach włączeń nowej instalacji do istniejącej

4. Instalacja kondensatu od istniejącego rurociągu kondensatu do kontenera nr 3

− Dostawa i montaż rurociągów przyłącza kondensatu zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż podpór przesuwnych i punktów stałych zgodnie z dokumentacją

− Dostosowanie istniejących konstrukcji wsporczych do montażu podpór przesuwnych i punktów stałych

− Naprawa izolacji termicznych w miejscach włączeń nowej instalacji do istniejącej

5. Połączenie instalacyjne kontenerów technicznych – od kontenera K3 do Kontenera kotła odzysknicowego

− Dostawa i montaż rurociągów odsolin i odmulin dn25 ze stali P235GH, zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż rurociągu wody wodociągowej do chłodniczki próbek dn15 ze stali nierdz 304, zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż rurociągów kondensatu z odwodnienia rurociągu pary dn25 ze stali P235GH, zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż rurociągów przyłącza sprzężonego powietrza dn15 ze stali nierdz 304, zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż rurociągów przyłącza wody zasilającej do wytwornicy dn32 ze stali P235GH, zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż rurociągów przyłącza pary technologicznej 9,0bar dn25 ze stali P235GH, zgodnie z dokumentacją projektową

− Dostawa i montaż podpór zgodnie z dokumentacją

− Wykonanie izolacji termicznych wszystkich instalacji

6. Instalacja AKPiA w kontenerze K3

− Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej

− Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej 400/230V do urządzeń i szaf sterowniczych

− Dostawa i montaż gniazd wtykowych

− Dostawa i montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego

− Okablowanie i podłączenie wszystkich urządzeń znajdujących się w kontenerze

− Wykonanie instalacji wyrównawczej i uziemiającej urządzenia wewnątrz kontenera i podłączenie do wykonanych przez Inwestora 2 szt przyłączy uziemiających wyprowadzonych z fundamentu

− Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne

« wróć

  "SISCO" SYSTEMY GRZEWCZE
ul. Budowlana 5
10-424 Olsztyn


  biuro@sisco.olsztyn.pl


  Tel: +48 664 360 910