x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

NOVAGO Żnin - system energetyczny wykorzystania biogazu OBB Wawrzynki - Etap 2 - System produkcji, dystrybucji, transferu i odbioru ciepła wyprodukowanego z biogazu

 

Podczas realizacji tej inwestycji firma SISCO SYSTEMY GRZEWCZE wykonywała zadanie: ""System energetyczny wykorzystania biogazu OBB Wawrzynki - etap 2 - system produkcji, dystrybucji, transferu i odbioru ciepła wyprodukowanego z biogazu"

W ramach zlecenia firma SISCO wykonała:

1.Modernizacja instalacji recyrkulacji - dostawa i montaż pompowni recyrkulacji i jej wyposażenie (komora KZ-3)

2.Modernizacja instalacji recyrkulacji - dmuchawa napowietrzania z instalacją i wykonanie grzebienia napowietrzającego

3.Modernizacja instalacji recyrkulacji - zmiana sposobu montażu zasuw ze stali nierdzewnej w pompowniach recyrkulacji i siłowników elektrycznych

4.Wykonanie kompletnej kontenerowej sprężarki powietrza

5.Dostawa i montaż kontenera biurowo-sanitarnego

6.Dostawa i montaż kontenera magazynowo-warsztatowego

7.Instalacja drenażu skroplin gorących i zimnych

8.Dostawa i montaż zbiorników ZD1 i zD2 oraz pompowni PD1

9.Montaż instalacji ściekowej dla kontenera biurowo-magazynowego

10.Montaż instalacji wodociągowej na terenie elektrowni

11.Montaż instalacji sprzężonego powietrza na terenie elektrowni

12.Dostawa i montaż sieci preizolowanej stalowej DN200 bez alarmu od węzła cieplnego do komory ciepłowniczej łączącej dwie elektrownie

13.Dostawa i montaż sieci preizolowanej stalowej DN65 bez alarmu do podgrzewu odcieku

14.Kontenerowa kotłownia parowa o wydajności pary 2,5 t/h wraz z dostawą i montażem urządzeń i rurociągów oraz wykonaniem węzła cieplnego para/glikol o mocy 1,5 MW i węzła podgrzewu wody zasilającej o mocy 330kW

15.Kontenerowy węzeł cieplny wraz z dostawą i montażem urządzeń i rurociągów o mocy 3,5 MW

16.Sieć cieplna podziemna preizolowana dwuprzewodowa DN250 i DN200 o długości 2x750 m oraz rurociągów sieci grzewczej naziemnej wraz z wykonaniem podejść do central wentylacyjnych i podłączeniem nagrzewnic central wentylacyjnych:

− wykonanie projektu sieci cieplnej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę

− dostawa i montaż elementów sieci cieplnej

17.Centrale nawiewne systemu suszenia - 14 kpl o mocy cieplnej 150 kW i wydajnosci wentylacyjnej 4.500 m3/h złożone z grupy urządzeń.

« wróć

  "SISCO" SYSTEMY GRZEWCZE
ul. Budowlana 5
10-424 Olsztyn


  biuro@sisco.olsztyn.pl


  Tel: +48 664 360 910